Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

"Gdybym miała jakieś swoje piękno, wstydziłabym się go,
zresztą pewnie mam jakieś piękno, faceci
nie lataliby tak za mną, gdybym go nie miała,
ale nie lubię swojego piękna, bo faceci
latają za nim. Piękno mojej córki
to co innego. Piękno mojej córki, tak uważam,
jest jedyną nadzieją
tego świata."

— /Justyna Bargielska, "Inna róża"/
Reposted bykamykowatacheri

May 27 2015

Całą noc przewracał się w łóżku, myśląc o Niej. 
Ponieważ Ona całą noc robiła to samo, można było prawie uznać, że spędzili ją razem.

— É. E.Schmitt
Reposted bylepetiteuhlancheriana25

May 25 2015

9422 99fb 390

3chum:

when i asked my dad about these he just said “she likes van gogh” 

Reposted frombackground background viastraggler straggler
9801 678d 390

February 08 2015

Play fullscreen
Our love will be beyond that
That human eyes can see

February 02 2015

Play fullscreen
Mężczyzna - Udomowiona Dziczyzna

January 31 2015

8395 93dc 390
Reposted fromimlele imlele viacytaty cytaty
3695 467b 390
Reposted fromkjuik kjuik viaohmydeer ohmydeer
. | via facebook
Reposted fromweightless weightless viaohmydeer ohmydeer
Tumblr
Reposted fromweightless weightless viaohmydeer ohmydeer
Ucieknę nim z miłości całkiem połknę Cię.  Bo im więcej Ciebie chcę, to mam siebie coraz mniej.
— Kayah&Bregovic
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaohmydeer ohmydeer
8946 8171 390
Reposted frommisza misza viaohmydeer ohmydeer
2157 c88d
Reposted fromleximalcerta leximalcerta viaohmydeer ohmydeer
6236 24e0 390
Reposted fromgemma gemma vialexi lexi
1018 75a1 390
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome vialexi lexi
6380 aa07

tastefullyoffensive:

Missed by a hare.

Reposted fromrepostedfrom repostedfrom vialexi lexi

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viacytaty cytaty
7490 5657 390

January 13 2015

Play fullscreen
*.*
Reposted bykryczka kryczka

January 11 2015

Reposted frommesoup mesoup vialexi lexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl